Voyager

Emelje burgonyáját business osztályra

Általános információk:
Hatóanyag: 150 g/l valifenalát + 200 g/l fluazinam
Hatóanyag csoport: Valifenalát sejtfal bioszintézis gátló (FRAC kód: 40) Fluazinam sejtlégzést gátló (FRAC kód: 29)
Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l és 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/1442-1/2021. NÉBIH

A VOYAGER egy olyan gombaölő szer kombináció, amelyben a valifenalát hatóanyag által biztosított enyhe transzlamináris (enyhén szisztémikus) hatása kiegészül a fluazinam többhatáshelyű (multi-site sction) tulajdonságaival.

Míg a valifenalát a növénybe bejutva gátolja a fertőzési struktúrák, például a sejtfal szintézisét zavaró csírázási cső kialakulását, addig a fluazinam elsősorban a növény felületén marad, és elpusztítja a vele érintkező gombaspórákat.

A VOYAGER egy ideális termék burgonyavész (Phytophthora infestans) ellen, melyben a két hatóanyag egymást kiegészítő aktivitása lehetővé tesz olyan védekezési stratégiát, amely megakadályozhatja a kórokozó rezisztens törzseinek kialakulását.

VOYAGER használatának előnyei:

  • Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag kombinációja
  • Megelőző és gyógyító hatás
  • Folyékony formuláció
  • Zöldítő hatás
  • Erősíti a burgonya természetes védekező képességét

Voyager felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító A kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) A kijuttatáshoz szükséges A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szer

(l/ha)

 

víz (l/ha)

 

burgonya burgonyavész (fitoftórás betegség) 3 5 0,8-1,0 200-400 10%-os gumómérettől (BBCH41) amíg az első virágzatok bogyói aszottá nem válnak (BBCH89)

Előírt növényvédelmi technológia

Burgonyában a védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell elkezdeni. A kezeléseket a fertőzési veszélyhelyzettől függően 5-14 naponként szükséges megismételni. Erős fertőzési nyomás, illetve a fertőzésre hajlamosító környezeti tényezők mellett a kezelést a nagyobb dózis kijuttatásával és a rövidebb permetezési forduló betartásával kell végrehajtani.

A védekezést rezisztencia megelőző technológia alkalmazásával szükséges megvalósítani. A védekezési program keretében a készítménnyel végzett kezelések száma nem haladhatja meg a hármat, illetve a burgonyavész ellen végrehajtott összes kezelés számának a felét. Javasolt a más hatásmechanizmusú készítményekkel szerrotációban, alternálva történő kijuttatás.

A készítmény felhasználásakor mindig törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Burgonya: 7 nap
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Voyager gyártója és a termék tulajdonosa a Certis Belchim BV., Hollandia.