Vintec

A Természet Önnek dolgozik

Általános információk:
Hatóanyag: Trichoderma atroviride SC1 törzs
Koncentráció: 1013 spóra(CFU)/kg
Hatóanyag csoport: Trichoderma atroviride SC1 több hatáshelyen ható mikroorganizmus (FRAC kód: BM02)
Formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG)
Kiszerelés: 50 g, 200 g (4*50 g doboz)
Eltarthatóság: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, szabályos növényvédő szer raktárban 4 °C-on: 2 év, 20 °C-on: 6 hónap
Engedélyszám: 6300/2876-1/2020 NÉBIH

A Vintec egy biológiai gombaölő szer, amely a Trichoderma atroviride SC1 törzs gombájának spóráit tartalmazza nagy koncentrációban. Ezt a törzset – eltérően a legtöbb Trichoderma fajtól –mogyorófa ágából izolálták; mely a faj természetes előfordulási helye. A fás részeken gyorsan és hatékonyan képez telepeket, ezzel megakadályozva más patogén gombák bejutását a növénybe.

VINTEC használatának előnyei:

  • Bio termesztésben is használható
  • Rugalmas kijuttathatóság
  • Több ponton gátolja a gombák fejlődését
  • Használata után nincs szermaradék

Vintec felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító A kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) A kijuttatáshoz szükséges A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szer

 

víz

 

Szőlő (oltványiskola) Korai tőkepusztulás kórokozói (Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium minimum) 4 200 g 100 l oltvány állapot
Szőlő (bor és csemege) Korai tőkepusztulás kórokozói (Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium minimum, Eutypa lata) 2 7 200 g/ha 100-200 l/ha nyugalmi időszakban a metszést követően (BBCH 00)
Paradicsom

(hajtatás)

Szürkepenész 8 5 5-10 g/100 l víz

max 150 g/ha

500-1500 l/ha elsődleges oldalhajtások megjelenésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Előírt növényvédelmi technológia

 

Szőlő oltvány iskolában a biológiai készítményt az oltvány előállításakor három fázisban javasolt felhasználni 0,2 kg/100 l víz töménységben, amely 3000 oltvány kezelésére elegendő.

Első kezelés: az alany és oltóvesszők (oltócsapok) kitárolás utáni, oltás előtti előáztatásos felületkezelése. (A kezelés időtartama 5-12 óra a hűtőtárolás körülményeinek figyelembevételével pl. nejlonzsákos hűtőtárolás esetén rövidebb áztatási idő is elegendő.)

Második kezelés: előhajtatáskor az elkészített oltványok betárolása után a hajtató közeg beöntözése.

Harmadik kezelés: közvetlenül kiiskolázás előtt a talpi rész, gyökérzet 10 percig tartó beáztatása a sérült gyökerek védelmére.

Szőlő ültetvényben a készítményt a nyugalmi időszakban, a metszést követő napokban akkor kell kijuttatni, amikor a hőmérséklet legalább 5 órán keresztül meghaladja a 10 C°-t, illetve a relatív páratartalom a 70%-ot. Az optimális hatás eléréséhez a kezelést követő 24 órán belül eső és fagy nem fordulhat elő. A készítményt 0,2 kg/ha dózisban, hektáronként 100-200 l vízmennyiség felhasználásával a metszési sebek felületére kell permetezni, vagy fecskendezni. A metszési sebek tökéletes befedése érdekében a permetezést a szőlősor mindkét oldalán el kell végezni.
A készítménnyel végzett kezelés mellett a szőlő művelése során fokozottan ügyelni kell az egyéb megelőző eljárások végrehajtására (pl.: kései metszés, elhalt, illetve megbetegedett fás növénymaradványok eltávolítása a területről és annak közvetlen környezetéből).

Hajtatott paradicsomban szürkepenész ellen a készítményt 5-10 g/100l víz töménységben megelőző jelleggel szükséges kijuttatni az elsődleges oldalhajtások megjelenésétől. A fertőzési veszélyhelyzet fennállásáig a kezeléseket javasolt 5-10 naponként megismételni, törekedve az egyenletes permetléfedettség biztosítására, különösen a fitotechnikai munkálatok során ejtett sebzési felületeken.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg (4.1 × 108 CFU/állat)
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram: 
Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Vintec engedélyokiratának tulajdonosa a BI-PA N.V.,Belgium