Videryo F

Jackpot peronoszpóra ellen szőlőben

Általános információk:
Hatóanyag: 40 g/l ciazofamid + 400 g/l folpet
Hatóanyag csoport: ciazofamid: a FRAC „C4”, ciano-imidazolok hatóanyagcsoport
folpet: FRAC „M4”, ftálimidek hatóanyagcsoport
Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6700/2777-1/2023 NÉBIH

A Videryo F hatóanyagai közül a ciazofamid a ciano-imidazolok (QiI fungicidek) kémiai osztályába tartozik, és hatását tekintve, a gombák energiatermelését gátolja azáltal, hogy blokkolja az elektrontranszportot a mitokondriumokban. A szőlő peronoszpóra ellen preventíven kijuttatatott ciazofamid spóraölő hatással rendelkezik.

A folpet a ftálimidek csoportjába tartozik és szintén a spórák csírázását gátolja. Több telephelyet gátló anyagként a Folpet több helyen (multi-site) is gátolja a gombák káros gombákat: gátolja a sejtosztódást, a légzési láncot és növeli a sejtfalak permeabilitását. A folpet preventíven kijuttatva számos kórokozó -peronoszpóra, szürkerothadás, fekete rothadás – ellen hatékony.

VIDERYO F használatának előnyei:

  • Hatékony védelem a szőlőfürtön
  • Gyors esőállóság (3-4 óra)
  • Egyedi spóraölő hatással rendelkezik
  • Diffuziós eloszlás segít a jobb fedettség elérésében
  • Videryo F kiváló hatóanyag kombináció rezisztencia megelőzésre.

Videryo F felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Két kezelés közt eltelt minimális időtartam Utolsó kezelés
időpontja
(fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
borszőlő peronoszpóra 2,5 400-1000 2 10 fürtkezdemények
megjelenésétől
(BBCH 50) fürtzáródásig (BBCH 78)

Javasolt növényvédelmi technológia:

 

Borszőlőben a peronoszpóra elleni kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel a fertőzés bekövetkezése előtt szükséges elkezdeni. A kezelés a fertőzési veszélyhelyzet függvényében 10-12 nap elteltével megismételhető. A felhasznált vízmennyiséget a lombozat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Mindig törekedni kell az egyenletes és teljes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.

Szőlőben a peronoszpóra ellen a ciazofamid hatóanyag tartalmú és az azonos hatásmechanizmusú (FRAC kód: 21) hatóanyagot tartalmazó készítményekkel végzett kezelések száma egy tenyészidőszakban nem haladhatja meg a négyet, illetve az összes kezelés számának a felét.

A permetezési programban a készítménnyel végzett kezelések előtt, illetve azokat követően a peronoszpóra ellen engedélyezett, eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó gombaölő szerekkel szükséges a védekezések végrehajtása.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 14 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 28 nap: borszőlő
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles;
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

 

Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

GHS piktogram: 

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Videryo F gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium.