Valis Plus

Hármas hatással a peronoszpóra ellen

Általános információk:
Hatóanyag: 60,0 g/kg valifenalát + 150 g/kg rézoxiklorid + 150 g/kg rézhidroxid
Hatóanyag csoport: A valifenalát sejtfal bioszintézis gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 40)
A réz-hidroxid és rézoxiklorid több hatáshelyű, kontakt hatóanyag (FRAC kód: M 01)
Formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG)
Kiszerelés: 5 kg
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/2418-1/2022. NÉBIH

A VALIS® PLUS a valifenalát hatóanyaggal rendelkező termékcsaládunk legújabb tagja. A VALIS® PLUS egyedülálló gombaölő szer, amely három hatóanyagának eltérő hatásmechanizmusa nagy előnyt jelenthet összehasonlítva más, ugyanerre a célra használt gombaölő szerekkel szemben.

Valifenalát a gombaspórák sejtfalának lebontása révén fejti ki a hatását még a növény felületén. A valifenalát gyorsan megkötődik a növény viaszrétegében, és kiváló mélyhatású tulajdonságának köszönhetően felszívódik a levélbe. A valifenalát transzlamináris mozgással rendelkezik, ezzel védve a levél színét és fonáki részét is.

Rézoxiklorid a legmagasabb aktív (szabad) rézion-tartalommal rendelkezik. Lassabban jut be a levél pórusaiba, de éppen ezért tartósabb (hosszan ható), védő hatással rendelkezik.

Réz-hidroxid megelőző jelleggel gátolja a spórák csírázását. és hatását több helyen fejti ki:

– Blokkolja a légzési folyamatokat,

– Lassítja a fehérjék bioszintézisét,

– Csökkenti a membránaktivitást és az elemek átvitelét.

A réz a kórokozókra kifejtett komplex hatásmódja miatt nem fejleszt rezisztenciát.

A VALIS® PLUS – ban található mindkét rézkomponens rézionokat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a növények jobb egészségéhez. A nitrogén és foszfor jobb hasznosítását elősegítve közvetlenül befolyásolhatják a termésnövekedést.

A VALIS® PLUS a Gowan által szabadalmaztatott FLUID BED eljárással előállított termék.

A technológia lényege, hogy az alkotóelemek sokkal finomabb összetételűek a finomabb őrlésnek köszönhetően. A finomabb összetétel, gyorsabb oldódást, jobb és tartósabb réz ion felszabadulást eredményez. Továbbá a FLUID BED technológia révén a termék esőállósága kimagasló, valamint egységnyi területen kevesebb adag használata is elegendő.

VALIS PLUS használatának előnyei:

  • Valifenalát 2 féle rézzel kombinálva a kezdeti gyors és tartamhatás érdekében
  • Erősen megkötődik kutikularétegben
  • Gyors esőállóság (2 órán belül)
  • Transzlaminárisan mozog a növényen belül
  • Aktiválja a növény természetes védekezőképességét.

Valis Plus felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma  

Két kezelés

közt eltelt

minimális

időtartam

Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Szőlő

(Bor és csemege)

Peronoszpóra, 1,5 kg/ 10000 m2 LFF

max. 2 kg/ha

100-1000 2 10 az 5. levél kiterülésétől

(BBCH 15)

a fajtára jellemző szín kialakulásáig

(BBCH 83

Előírt növényvédelmi technológia:

Szőlőben (bor és csemege) a peronoszpóra elleni kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a fertőzés bekövetkezése előtt javasolt elvégezni. A készítmény kijuttatását a permetezendő lombfal felülethez (LFF) szükséges igazítani. Egyszeri dózisa 1,5 kg /10.000 m2 lombfalfelület.

A kezelt alapterületre vetített lombfal felület kiszámítása az alábbi képlet segítségével végezhető el


Az 1 hektár alapterületre vetített lombfal felület kiszámításánál a képlet az alábbiak szerint módosul:

A felhasznált vízmennyiséget szintén a lombozat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Mindig törekedni kell az egyenletes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb két alkalommal használható fel. A rezisztens kórokozó törzsek kialakulása megelőzésének érdekében a peronoszpóra elleni védekezési program keretében a készítménnyel végzett permetezések előtt, illetve azokat követően a védekezéseket más hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó készítményekkel kell elvégezni.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 28 nap bor és csemegeszőlő
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:

Figyelmeztetés:  Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Valis Plus gyártója és az engedélyokirat tulajdonosa a Certis Belchim BV. Hollandia.