Trimeo

Gyomirtó permetezőszer kalászosokban

Általános információk:

Hatóanyag: 750 g/kg tribenuron-metil
Hatóanyag csoport: tribenuron-metil a HRAC „B”, szulfonil-karbamid hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Vízben diszpergálható granulátum (WG)
Kiszerelés: 100 g
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/151-1/2017. NÉBIH

Trimeo a megszokottól eltérően magasabb tribenuron-metil hatóanyag tartalommal forgalomba hozott gyomirtó készítmény, melyet kalászosokban lehet felhasználni. A megnövelt hatóanyagtartamomnak köszönhetően, kevesebb mennyiség kijuttatása szükséges hektáronként.
Trimeo a kijuttatás után felszívódik a gyomnövényében, ahol gátolja az acetolaktát-szintetáz (ALS) enzim működését. A hatóanyagra érzékeny gyomnövények növekedése a kezelés után leáll és az időjárástól függően 6-10 nap elteltével a kezelés tünetei láthatóvá válnak.

Trimeo felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Őszi búza, tavaszi búza, tavaszi árpa

Magról kelő kétszikűek, mezei acat

15-25

200-300

1

3 leveles állapottól szárba indulásig

(BBCH 13-30)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Őszi búza, tavaszi búza és tavaszi árpa kultúrákban a készítmény tavasszal a fagyok megszűnését követően, a kultúrnövény 3 leveles állapotától szárbaindulás kezdetéig alkalmazható.
A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza meg. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Mezei acat (Cirsium arvense) ellen a gyomnövény tőlevélrózsás állapotában kell a kezelést végrehajtani. Erős mezei acat fertőzés esetén, vagy fejlettebb mezei acat egyedek ellen hatékony kombinációs partner alkalmazása szükséges. (Például: 2,4-D, dikamba hatóanyagú készítmények.) Erős ragadós galaj fertőzés esetén, vagy fejlettebb egyedek ellen fluroxipir hatóanyagú készítmény engedélyezett dózisával kombinációban célszerű kijuttatni a készítményt. Egyszikű, illetve évelő kétszikű gyomfertőzés esetén, ezek ellen hatékony kombinációs partner alkalmazása szükséges. 2-4 valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.
A hatásfokozás érdekében a permetléhez permetezőszer segédanyag (nedvesítőszer) hozzáadása szükséges.
A tankkeverék készítésnél először a Trimeo-t adjuk a 2/3-ig vízzel feltöltött tartályba, majd állandó keverés mellett a TIPO készítményünket javasoljuk 1 l/ha dózisban hozzáadni.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.
A kultúrnövény kipusztulása esetén a kezelés után 30 nap után, szántást követően csak kalászos kultúrnövény és kukorica vethetőek.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram 

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Trimeo gyártója és a termék tulajdonosa a HELM AG, Németország