Trebon OSR

Hatékony megoldás a repce tavaszi kártevői ellen

Általános információk:
Hatóanyag: 30% etofenprox (287,5 g/l tiszta hatóanyag)
Hatóanyag csoport: Az etofenprox a piretroidok hatóanyag csoport tagja (IRAC besorolása „3A”)
Formuláció: Emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 1 liter
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/732-1/2018. NÉBIH

Hatékonyan a rezisztencia ellen

A piretroid rezisztenciának két típusát különböztetjük meg: a metabolikus és a target site (hatáshely) típusú rezisztenciát. Magyarországon a metabolikus rezisztencia jelenti a legnagyobb problémát. A metabolikus rezisztencia kialakulása esetén, a rovarölő hatóanyagot a rezisztens egyed enzimrendszere észteráz és mono-oxigenáz típusú enzimekkel inaktiválja. A II. típusú (észter) piretroid készítmények hatóanyagának enzimatikus inaktivációja, az észterkötés bontása a fénybogarak álal termelt észteráz enzimmel történik. A Magyarországon forgalomban lévő legtöbb piretroid II. típusú, észter kötéseket tartalmazó piretroid. A Trebon® OSR hatóanyaga, az etofenprox az I. típusú éter piretroidok csoportjába tartozik, tehát nem rendelkezik a repce-fénybogarak enzimrendszere által bontható észter kötésekkel.

Trebon OSR Előnyei:

  • Ingerület átvitelt befolyásoló I. típusú (éter) piretroid
  • Egyedi molekulaösszetételének köszönhető megbízható hatás
  • Hatékony megoldás a piretroid rezisztens repcefénybogár populációk ellen
  • Alacsony hőmérsékleten is kiváló hatékonyság

Trebon OSR felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító A kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) A kijuttatáshoz szükséges A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szer
(l/ha)
 
víz (l/ha)
őszi káposztarepce repceszár-ormányos,
nagy repceormányos,
repcebecő-ormányos,
repce-fénybogár
2 7 0,2 200-300 tőlevélrózsás
állapottól
zöldbimbós
állapotig
(BBCH 18-51)

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

Repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, nagy repceormányos és repce-fénybogár ellen az imágók betelepedéskor, a károsítók egyedszámának folyamatos figyelemmel kísérése alapján célszerű a védekezést elvégezni. Amennyiben szükséges, a permetezést 7 nap elteltével meg lehet ismételni. A kezelést legkésőbb rejtett bimbós állapotban lehet elkezdeni és a zöldbimbós állapot kezdetéig be kell fejezni. A permetlé előkészítése során a háromnegyed részig vízzel feltöltött tartályba kell betölteni a megfelelő mennyiségű szert. Ezután kell betölteni a tartályba a még szükséges mennyiségű vizet. Folyamatos keveréssel kell biztosítani a megfelelő keveredést.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: őszi káposztarepce előírásszerű felhasználás esetén megállapítása nem szükséges
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos
Méhveszélyesség toxicitás alapján: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján kifejezetten kockázatos
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:

Figyelmeztetés: Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Trebon OSR a Certis Belchim BV, Hollandia bejegyzett márkaneve
A Trebon OSR gyártója a Mitsui Chemicals Crop&Life Solutions, Inc. Japán