Teson

Gombaölő permetező készítmény kalászosokban, őszi káposztarepcében és szőlőben

Általános információk:
Hatóanyag: 250 g/l tebukonazol
Hatóanyag csoport: tebukonazol a FRAC „G1” triazolok hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: olajemulzió vizes fázisban (EW)
Kiszerelés: 1 l és 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/9974-2/2014 NÉBIH

A tebukonazol a triazolok családjába tartozó felszívódó hatóanyag. A tebukonazol két helyen gátolja az ergoszterol szintézisét, ami nagy hatásbiztonságot eredményez. Kórokozók széles köre ellen alkalmazható, valamint őszi káposztarepcében regulátorként is felhasználható gibberellin szintézis gátló hatása miatt.

TESON használatának előnyei:

  • Gyorsan felszívódva megbízható, több héten át tartó védelmet biztosít
  • A legszélesebb körben felhasznált “azol”
  • Hatékony többek között a fuzárium, alternária, szeptória, rozsda-félék, szklerotínia és lisztharmat ellen
  • Rugalmasan beilleszthető bármely gombaölő szeres programba

Teson felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
kalászosok
(őszi búza, őszi és tavaszi
árpa, zab, rozs, tritikálé)
gabonalisztharmat,
gabonarozsda,
helmintospóriumos és
szeptóriás betegségek,
kalászfuzáriózis
1,0 250-400 2 21 virágzás
őszi káposzta-repce plenodómuszos és alternáriás
betegségek, fehér- és szürkepenész
fagykár csökkentés
0,5-1,0 250-400 betegségek
2
fagykár csökkentés 1
21

virágzás vége

tőlevélrózsás állapot

szőlő
(bor)
lisztharmat, szürkerothadás 0,4 400-800 3 14 zsendülésig

Előírt növényvédelmi technológia:

 

Kalászosokban a védekezés általában több betegség ellen irányul, ezért a kezelést megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz szárbaindulás kezdetén, továbbá a kalászhányás végén virágzás idején végzett egy-egy permetezéssel.

Őszi káposztarepcében a készítményt tőlevélrózsás állapottól virágzásig célszerű kijuttatni levél-és szárbetegségek ellen. Az őszi kijuttatás (4-6 leveles állapottól tőlevélrózsás állapotig) a téli-kora tavaszi fagyok miatt elpusztult növények számát is csökkenti.

Szőlőben lisztharmat ellen, preventív jelleggel, a virágzástól kezdve ajánlott védekezni. A védekezést a fertőzés fennállásáig célszerű folytatni. Egy tenyészidőszakban csak 3 alkalommal használható, a további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell megoldani. Szürkerothadás ellen járványveszélyes időszakban más, a betegség ellen hatásos gombaölő szerrel kombináltan célszerű kijuttatni.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Kalászosok: 35 nap,
őszi káposztarepce: 56 nap,
borszőlő: 14 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre, való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram 

Figyelmeztetés Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Teson azonos a Tebucor 04.2/2395-1/2012 NÉBIH számon engedélyezett gombaölő permetezőszerrel.