Samson 40 SC

Gyomirtó permetezőszer kukoricában

Általános információk:
Hatóanyag: 40 g/l nikoszulfuron
Hatóanyag csoport: nikoszulfuron a HRAC „B” szulfonil-urea hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l, és 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 02.5/11493-2/2010. MgSzHK

A Samson 4 SC hatóanyaga a nikoszulfuron a szulfonil-ureák csoportjába, hatásmechanizmusát tekintve az ALS gátlók csoportjába tartozik. Hatásspektrumát tekintve védelmet biztosít a kukoricában előforduló magról kelő és évelő egyszikűek, valamint számos magról kelő kétszikű (disznóparéj félék, vadrepce) gyomnövények ellen.

Samson 40 SC használatának előnyei:

  • Hatásos a magról kelő és évelő egyszikű gyomok ellen, valamint néhány kétszikű gyomnövény ellen is.
  • Néhány órával a kijuttatás után már leáll a gyomnövény növekedése,de a teljes pusztuláshoz 12- 16 nap szükséges
  • Rugalmasan kijuttatható a kukorica 7 leveles állapotáig

Samson 40 SC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kezelések maximális száma Két kezelés

közt eltelt

minimális

időtartam

Kijuttatáshoz szükséges Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Kukorica (kivéve vetőmag és csemegekukorica) magról kelő és évelő
egyszikű gyomfajok,
valamint néhány magról kelő kétszikű
1 0,75-1,5 250-300 3 leveles fejlettségtől a 7 leveles állapotig (BBCH 13-17)
2 8-10 nap osztott kezelés formájában1,0+0,5

0,75+0,75

smaragd tuja, nordmann fenyő (2 évesnél idősebb) 1 0,75-1,5 nyugalmi állapotban ősszel vagy tavasszal

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy, osztott kezelés esetén két alkalommal használható!

Kukoricában (kivéve vetőmag és csemegekukorica) a készítményt posztemergensen, a kultúrnövény 3 leveles állapotától a 7 leveles fejlettségéig kell kipermetezni, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 levelesek, az évelő egyszikűek átlagos magassága 15-25 cm. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Felhasználható egyszeri kezelésben 0,75-1,5 l/ha dózisban, vagy osztott kezeléssel 1,0 + 0,5 vagy 0,75 + 0,75 l/ha dózisban. Osztott kezelés esetén a két kezelés között 8-10 napos eltérés szükséges, a 2. kezelést az újabb gyomkelési, kihajtási hullámot követően célszerű elvégezni.

Erős fenyércirok (Sorghum halepense) fertőzés esetén, fejlett gyomnövények ellen (15-25 cm), amennyiben egyszeri kezeléssel alkalmazzuk 1,5 l/ha dózisban javasolt kijuttatni. Takarmány kukoricában csapadékszegény időjárás, légköri aszály esetén nedvesítőszer használatán túl 3- 4 kg/ha ammónium-nitrát, vagy bármely más engedélyezett N tartalmú műtrágya szükséges.

Pattogatni való kukoricában a kultúrnövény 3 leveles fejlettségétől a 6 leveles állapotáig juttatható ki és az osztott kezelés nem alkalmazható. A kezelést követően átmeneti fitotoxikus tünetek (klorózis, deformáció) jelentkezhetnek. A készítmény használatára vonatkozóan a felhasználás előtt a fajtafenntartó véleményét is ki kell kérni! Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra, mert ez jelentősen fokozhatja a károsodás veszélyét.

Két évesnél idősebb smaragd tuja és nordmann fenyő kultúrákban a nyugalmi állapotban kell felhasználni 0,75-1,5 l/ha dózisban, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 levelesek, az évelő egyszikűek átlagos magassága 15-25 cm. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Ősszel a készítményt akkor lehet kijuttatni, amikor a kultúrnövény befejezte a hajtásnövekedést és a leveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg. Tavasszal a rügyek kihajtása előtt alkalmazható.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 60 nap.
smaragd tuja, nordmann fenyő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Samson 40 SC Az Ishihara Sangio Kaisha Ltd., Japán védjegyzett márkaneve
A növényvédő szer gyártója és engedély tuladonosa:ISK Biosciences Europe N.V
A Samson 40 SC azonos a Motivell, 3466/2006. NTKSZ számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.