Pyranica

Atkaölő permetezőszer almában, körtében szőlőben és vetőmag kukoricában

Általános információk:
Hatóanyag: 20 % tebufenpirad
Hatóanyag csoport: IRAC „21A”, légzésgátlók hatóanyagcsoport
Formuláció: nedvesíthető por alakú permetezőszer (WP)
Kiszerelés: 100 g-os vízoldható tasak
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 45368/1999. FVM

A Pyranica 20 WP hatóanyaga a tebufenpirad hatásmódját tekintve, gátolja az atkák és levéltetvek mitokondriális légzését és az elektrontranszportját a Komplex I rendszerben. Hatásmódja egyedülálló az atkaölő szerek között, mert gyors taglózó hatása mellett, hosszú tartamhatással is rendelkezik. A növényben transzlaminárisan mozog, ami azt jelenti, hogy a Pyranica 20 WP-t a levél színére permetezve a levél fonákái részére is eljut a hatóanyag, így az ott rejtőzködő atkákat is elpusztítja. A készítmény az atkák minden fejlődési alakja (tojás-lárva-nimfa-kifejlett alak) ellen hatékonyan felhasználható. Számos hasznos, ragadozó szervezetet megkímél, és a méhekre nem veszélyes.

Pyranica20 WP használatának előnyei:

  • Gyors taglózó hatású
  • Hosszú tartamhatással rendelkezik
  • Széles atkaölő spektrum (pl: takácsatkák, gubacsatkák, tetűatkák ellen) mellet egyéb kártevők ellen is hatékony.
  • Az atkák minden fejlődési stádiuma ellen hatékony

Pyranica 20 WP felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges 10 liter
permetléhez
szükséges szer
mennyiség
(gramm)
szer (kg/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Alma takácsatkák, levéltetvek 0,25 1000-1500 3
Körte Körte levélbolha 0,75 1000-1500 8
Szőlő takácsatkák, szőlőlevélatka,
gubacsatka
0,25-0,5 800-100 3-5
Kukorica

(vetőmag
előállító
kukorica)

takácsatkák 0,25-0,5 300-500
Sárgadinnye, görögdinnye takácsatkák 0,25-0,5 300-600 3-5
Fekete bodza takácsatkák, bodza-levélatka 0,25 400-1200 3

Javasolt növényvédelmi technológia:

Almában a szert előrejelzésre alapozva kell kijuttatni tavasszal, a piros gyümölcsfa-takácsatka 60-70 %-os lárvakelésekor, illetve vegetációban, ha a levelenkénti atkaszám eléri az átlagos 2- 3 mozgó alakot.
A készítmény hosszú hatástartamú. Levéltetvek ellen a védekezéseket rajzásmegfigyelés alapján a tavaszi nemzedékek ellen, illetve a nyár végén visszarepülő ivaros pár megjelenésekor kell elkezdeni.
Körtében körte-levélbolha ellen kora tavasszal az áttelelő kifejlett egyedek, illetve a fiatal L1- L2 lárváik ellen célszerű a védekezéseket irányítani. A kezelések idejét előrejelzés alapján és nem programszerűen javasolt elvégezni.
Szőlőben levélatka, takácsatka, gubacsatka ellen a kora tavaszi áttelelő nemzedék megjelenésekor, előrejelzésre alapozva, a rügygyapotos állapotot követően, az első lomblevelek megjelenésekor közvetlenül javasolt védekezni. A nyári nemzedék ellen célszerű júliusban védekezni, így megakadályozva a telelőre vonulást. Ez a kezelés a következő évi populációt is gyéríti. A nyári védekezéseknél a magasabb dózis alkalmazása indokolt.
Vetőmag előállító kukoricában károsító takácsatkák ellen a növényeken történő felszaporodásuk kezdetén kell a készítményt kipermetezni. A kártevő egyedszámát növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezéseket akkor kell elkezdeni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található. Szükség szerint egy alkalommal javasolt megismételni a permetezést legkésőbb viaszérésig (BBCH 85).
A sárgadinnyében, görögdinnyében és fekete bodzában károsító takácsatkák elleni védekezéseket a kártevő egyedszámának az ismeretében, a növényállomány rendszeres vizsgálatával megvalósított megfigyelésekre alapozottan kell elvégezni. A kijuttatást a tömeges felszaporodás előtti időszakban, a lárvák ellen kell időzíteni. A kártételi küszöbérték (3 mozgó egyed/levél) elérésekor indokolt a permetezés végrehajtása. A permetlé mennyiségét a kezelt növényfelület nagyságától függően kell megválasztani.
Fekete bodzában bodza-levélatka ellen a fiatal, hajtásvégi leveleken jelentkező első kártételi tünetek megjelenésekor kell a védekezést elkezdeni.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: alma, körte, szőlő: 28 nap
sárgadinnye, görögdinnye: 7 nap
fekete bodza: 21 nap
kukorica: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: 0,25 kg feletti kiszerelések: I. forgalmi kategória
0,25 kg-os és annál kisebb kiszerelések: II.. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 1803 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

 

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

Piktogram:

Figyelmeztetés Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Pyranica 20 WP engedély tulajdonosa Certis Belchim BV., Hollandia
A Pyranica 20 WP gyártója a Nihon Nohyaku Co. Ltd Japán