Proman

Gyomirtó permetezőszer napraforgóban, szójában és burgonyában

Általános információk:
Hatóanyag: 500 g/l metobromuron
Hatóanyag csoport: metobromuron a HRAC „C” ureák hebicidcsoport tagja
Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l, 15 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/1903-1/2015. NÉBIH

A Proman-ban található metobromuron egy régi – új hatóanyag. Régi, mert ezelőtt tíz-tizenöt éve még használtuk, és új, mert újra elérhetővé vált a mezőgazdaságban dolgozók számára.

Az Európai Unióban a kilencvenes évek óta csökken a regisztrált karbamid típusú gyomirtó hatóanyagok száma. A linuron közelmúltbeli elvesztése miatt kevés karbamid herbicid alternatíva maradt. A tavaszi szántóföldi növények esetében a metobromuron az egyetlen alternatíva ebből a hatóanyag-csoportból.

Az integrált növényvédelmi alapelvek és a rezisztencia-menedzsment keretében a karbamidcsoportból származó termékek elérhetősége nagyon fontos. Ezzel szélesítve az eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagok felhasználását célzó törekvéseket.

Beruházásainknak köszönhetően a metobromuron egyedüliként megkapta az engedélyt ebben a csoportban. Az engedélynek köszönhetően hosszú távon számíthatunk a metobromuron piaci jelenlétére.

A gyomnövények a Proman hatóanyagát főleg gyökéren keresztül veszik fel és xilémben transzlokálódik a levelek felé. Metobromuron a kloroplasztisz egy speciális helyére kötődik, ahol gátolja a fotoszintézist. Az itt felhalmozódó nagy reakcióképességű molekulák lerombolják a növény sejtfalát. Klorózis és a levél szöveteinek a nekrózisa figyelhető meg a fotoszintézis beindulása után. Korszerű folyékony formulációjának köszönhetően könnyen keverhető más növényvédő készítményekkel.

A Proman preemergensen alkalmazható számos kétszikű és néhány egyszikű gyomnövény ellen.

A PROMAN Használatának előnyei:

  • Széles spektrum magról kelő kétszikűek ellen
  • Hatékony néhány magról kelő egyszikű ellen
  • Jól keverhető más termékekkel
  • Biztos alap különböző gyomirtási megoldásokhoz

Proman gyomspekrtuma

Gyomnövény neve Proman 3 l/ha Gyomnövény neve Proman 3 l/ha
Selyemmályva Szulák keserűfű
Fehér libatop Baracklevelű keserűfű
Pokolvar libatop Közönséges aggófű
Szőrös disznóparéj Vadrepce
Parlagfű Fekete csucsor
Terebélyes laboda Tyúkhúr
Csattanó maszlag Perzsa veronika
Pásztortáska Mezei árvácska
Orvosi füstike Bojtorján szerbtövis
Ragadós galaj Mezei acat
Gyakori gombvirág Aprószulák
Varjúmák Pirók újjasmuhar
Piros árvacsalán Kakaslábfű
Orvosi székfű Egynyári perje
Egynyári szélfű Zöld muhar
Porcsin keserűfű Tarackbúza

Proman felhasználására vonatkozó előírások

Proman felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Burgonya magról kelő kétszikű gyomnövények 3,0-4,0 200-300 1 ültetés után, kelés előtt
(BBCH 00-08)
Napraforgó magról kelő kétszikű gyomnövények 2,0-3,0 200-300 1 Vetés után kelés előtt (BBCH 00-08)
Szója magról kelő kétszikű gyomnövények 2,0-3,0 200-300 1 Vetés után kelés előtt (BBCH 00-08)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Burgonyában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a talajtípustól függően 3,0-4,0 l/ha dózisban a végleges bakhátak kialakítását követően, preemergensen kell kijuttatni a készítményt. A kezelést követően talajművelést már nem szabad végezni.
Napraforgóban és szójában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a talajtípustól függően 2,0-3,0 l/ha dózisban vetés után 4 napon belül, preemergensen kell kijuttatni a készítményt. Homoktalajokon a 2,0 l/ha-os dózis alkalmazása szükséges. A magról kelő egyszikű gyomnövények ellen az adott kultúrában engedélyezett egyszikűirtó készítmény engedélyezett dózisával kombinációban kell kijuttatni.

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására. A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, szélcsendes időben szabad végrehajtani. Az 1 % alatti szerves anyag tartalmú talajokon nem szabad alkalmazni. A jó gyomirtó hatáshoz a kezelést követő két héten belül legalább 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.

A kultúrnövény bármely okból történő kipusztulása esetén a kezelést követő legalább 1 hónap múlva szántást követően kukorica, sárgarépa, bab, borsó, szója és napraforgó vethető, illetve burgonya ültethető, viszont nem szabad káposzta nemzetségbe tartozó kultúrnövényeket és cukorrépát vetni. Betakarítást követően utóveteményként bármely kultúrnövény vethető, azonban káposzta nemzetségbe tartozó kultúrnövények és cukorrépa csak szántás után vethető.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram: 

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Proman a Certis Belchim BV, Hollandia bejegyzett márkaneve