Pendifin 400 SC

Kukorica preemergens és korai posztemergens gyomirtására

Általános információk:
Hatóanyag: 400 g/l pendimetalin
Hatóanyag csoport: pendimetalin a HRAC „K” herbicidcsoporton belül a dinitroanilin hatóanyagcsoportba tartozik
Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l és 5 l,
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/2507-1/2017. NÉBIH

A Pendifin 400 SC található pendimetalin talajon keresztül ható, a csírázó gyomokban sziszémikusan mozgó hatóanyag. Talajon keresztüli hatása miatt vetés után kelés előtt, vagy korai posztemergensen történő kijuttatásban alkalmazzuk magról kelő fűfélék és néhány magról kelő kétszikű ellen. Hatásának legjobb kifejtéséhez megfelelő mennyiségű bemosó csapadék szükséges. A pendimetalin a csírázó gyomnövényekbe felszívódva gátolja a gyökér- és hajtásnövekedést. A pendimetalin a növények sejtjeiben a tubulinokhoz kötődik, megakadályozva a kromoszómák igazodását és szétválását a mitózis során, ami a gyökerek és hajtások növekedésének leállását jelenti. A legtöbb érintett gyomnövény nem bújik ki a talajból, de ha mégis, akkor jellemzően egy vagy két levelük van.

Pendifin 400 SC Előnyei

  • Rugalmas felhasználás kukoricában
  • Szelektív minden kukoricában (vetőmag csemege)
  • Magról kelő egyszikűek széles spektruma ellen hatékony
  • Hosszú talajon keresztüli tartamhatás

Pendifin 400 SC felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
kukorica

(takarmány, vetőmag, csemege)

magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény 3,5-4,0 200 – 300 preemergensen, vagy

korai posztemergensen

4 leveles fejlettségig

(BBCH 00-14)

2,5

(csak

kombinációban)

1 leveles állapottól

6 leveles állapotig

(BBCH 11-16)

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Kukoricában (takarmány, vetőmag, csemege) a kultúrnövény vetése után, kelése előtt preemergensen, vagy korai posztemergensen lehet a készítményt felhasználni. Preemergens kijuttatás esetén a kukorica legalább 3-4 cm mélyre történő vetése után, 3,5-4,0 l/ha dózisban kell alkalmazni. A kukorica kelése után annak szögcsíra állapotától 4 leveles fejlettségéig, a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények szikleveles állapotában önmagában 3,5-4,0 l/ha dózisban kell felhasználni.

Amennyiben állománykezelő szerekkel tankkombinációban alkalmazzuk, azok talajon keresztüli hatásának kiegészítésére, a Pendifin 400 SC készítményt 2,5 l/ha dózisban, a kultúrnövény 1 leveles fenológiai állapotától 6 leveles fejlettségéig, a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles állapotában kell kijuttatni. Hatásfokozás céljából a tankkombinációhoz minden esetben metiloleát + metilpalmitát hatóanyagú adalékanyag hozzáadása szükséges.

A készítmény csemegekukoricában, vetőmag előállításban történő alkalmazása a fajtatulajdonos előzetes hozzájárulásával történhet.

A készítmény elsősorban a magról kelő egyszikű gyomnövények és néhány magról kelő kétszikű gyomfaj ellen hatékony. Az évelőket, valamint a fészkesvirágzatúak, keresztesek, burgonyafélék, mályvafélék családjába tartozó gyomnövényeket nem irtja.

Laza talajokon az alacsonyabb, szerves anyagban gazdagabb, kötöttebb talajokon az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisokban kell alkalmazni.

Pendifin 400 SC hatékonysága

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Kukorica: Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Pendifin 400 SC növényvédő szer gyártója és az engedély tulajdonosa Finchimica S.p.a. Olaszország.