Pegaso F

Gombaölő permetezőszer szőlő peronoszpórás, szürkepenészes betegsége ellen

Általános információk:
Hatóanyag: 60 g/kg valifenalát + 480 g/kg folpet
Hatóanyag csoport: Valifenalát a FRAC „H5”, karbonsav-amidok hatóanyagcsoport, a folpet a FRAC „M4”, ftálimidek hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Vízben diszpergálható granulátum (WG)
Kiszerelés: 1 kg, és 5 kg
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/14228-2/2019. NÉBIH

A Pegaso F egyik hatóanyaga a valifenalát a karbonsav-amidok csoportjának legújabb tagja. A hatóanyag kiváló hatékonysággal rendelkezik a peronoszpóra és fitoftóra fajok ellen. Valifenalát hatékonyan akadályozza meg a gomba spórák csírázását, gátolja a fertőzési struktúrák (csíratömlő, légzőhólyagok) kialakulását, mely a sejtfal szintézis zavarának, gátlásának következménye. A kezelés után a hatóanyag gyorsan megkötődik a levelek viaszrétegében – kontakt hatás -, és kiváló mélyhatású tulajdonságának köszönhetően felszívódik a levélbe, elérve a hatékony koncentráció szintjét, amit képes hosszú ideig, akár 14 napig tartani. A kontakt hatást erősíti a készítmény másik hatóanyaga a folpet, ami több ponton gátolja a gomba életfolyamatait.

Pegaso F használatának előnyei:

  • Megelőző védelem (a növény felületén) gyógyító hatással kiegészülve
  • Erősen kötődik a növény viaszrétegben
  • Lokálszisztémikus mozgás a növényben
  • Kiváló újraeloszló képesség a levél feszínén és belsejében

Pegaso F felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma  

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (kg/ha) víz (l/ha)
mennyisége
szőlő (bor-) peronoszpóra 2,0 200-1000 3 10 rövid hajtás állapottól
(BBCH 15)
bogyószín fajtára jellemző kialakulásáig
(BBCH 83)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Borszőlőben peronoszpóra ellen a kezelést a fertőzésveszélyes időszakban előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel, általában a hajtások 20-25 cm-es állapotában javasolt megkezdeni és szükség szerint megismételni a fertőzési nyomástól függően 7-14 napos időközökkel. Nagy fertőzési veszélyhelyzetben a rövidebb (7 napos) permetezési forduló betartása ajánlott. A készítményt, a peronoszpóra elleni védekezési program keretében, legfeljebb 3 alkalommal lehet kijuttatni. A védekezési programban a készítménnyel végzett kezelések előtt és után is eltérő hatásmechanizmussal rendelkező hatóanyagokat tartalmazó gombaölő szer kijuttatása indokolt. A szürkerothadás elleni védelemre a permetezéseket virágzásban és fürtzáródás előtt célszerű elvégezni.

A kijuttatás során törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is. A permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 28 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre, való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

GHS piktogram

Figyelmeztetés Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Pegaso F a Certis Belchim BV, Hollandia bejegyzett márkaneve
Pegaso F gombaölő permetezőszer azonos a 6300/712-1/2019.NÉBIH számon engedélyezett Valis F gombaölő permetezőszerrel.