Ohayo

Gombaölő permetezőszer burgonyában, hagymában

Általános információk:
Hatóanyag: 500 g/l fluazinam
Hatóanyag csoport: fluazinam: FRAC „C5”, dinitro-anilinek hatóanyagcsoport
Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/4161-1/2014 NÉBIH

Az Ohayo hatóanyaga a fluazinam a 2,6 dinitro-anilinek csoportjához tartozó kontakt hatással rendelkező hatóanyag. A fluazinam több helyen gátolja a gombák energiatermelést a mitokondriumokban, ezáltal megakadályozva a micéliumok növekedését a növényben. Megelőző kijuttatás esetén nagy hatékonysággal gátolja a gomba spórák csírázását. Megelőző hatása mellett korlátozott gyógyító hatással is rendelkezik. A fluazinam gombabetegségek széles ellen használható, és atkaölő hatással is rendelkezik.

Ohayo használatának előnyei:

  • Több hatáshelyű kontakt gombaölő szer
  • Megelőző és spróraölő hatás
  • Biztos védelem levélen és gumón egyaránt
  • Kiváló esőállóság

Ohayo felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam
Utolsó kezelés fenostádiuma
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
burgonya burgonya fitoftóra, alternáriás foltosság 0,4 400-500 4 7 levélsárgulás (BBCH 93)
borszőlő peronoszpóra szürkepenész 1 – 1,5 800-1000 5 7 fürtzáródás vége (BBCH 79)
vöröshagyma, mogyoróhagyma peronoszpóra 0,8 400-600 2 14 50 %-os dőlés (BBCH 48)

Javasolt növényvédelmi technológia:
Burgonyában a permetezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel célszerű elvégezni, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-10 naponként ismételni.

Borszőlőben mind peronoszpóra, mind szürkepenész ellen egyaránt védelmet nyújt, ezért a peronoszpóra elleni védekezések időszakában külön a szürkepenész ellen más készítmény kombinálása nem szükséges.
Szőlőperonoszpóra ellen a kezeléseket megelőző jelleggel célszerű elkezdeni 20-25 cm-es hajtásállapotban, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-14 naponként szükséges folytatni. Járványveszélyes helyzetben szőlőperonoszpóra ellen is a magasabb dózis használata javasolt. A hatékony fürtvédelem érdekében – miután a készítmény kontakt hatású, mind szőlőperonoszpóra, mind szürkepenészes rothadás ellen – nem nélkülözhetőek az időben elvégzett zöldmunka.
Vöröshagymában és mogyoróhagymában a peronoszpóra elleni védekezést az előrejelzésre alapozva, preventíven kell megkezdeni és a fertőzés alakulása szerint, 7-10 naponként javasolt ismételni. A kezelésekhez – a permetlé megfelelő tapadása érdekében – nedvesítőszer használata szükséges

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 7 nap: burgonyában
21 nap borszőlőben
28 nap: vöröshagymában, mogyoróhagymában
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: mérsékelten tűzveszélyes

Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

GHS Piktogram    

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Az Ohayo gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Biosciences Europe N.V., Belgium.
Az Ohayo azonos az Altima, 11764/2002. FVM számon engedélyezett gombaölő permetezőszerrel