Mildicut

Gombaölő permetezőszer szőlőben és tormában

Általános információk:
Hatóanyag: 25 g/l ciazofamid + 250 g/l dinátrium-foszfonát
Hatóanyag csoport: ciazofamid a FRAC „C4”, ciano-imidazolok hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l, és 10 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6700/0052006-1/2024 NÉBIH

A Mildicut hatóanyaga a ciazofamid a gombaölő szerek új osztályába (cyanoimidazolok) tartozik és a készítmény hatásmódja eltérő a többi peronoszpóra elleni készítmény hatásmódjától. A kontakt hatású ciazofamid mellett található dinátrium-foszfonát egy speciális összetevő, melynek segítségével a hatóanyag a növény csúcsirányi része felé mozog. Ennek köszönhetően a készítmény szisztemikus hatású, és hosszú 10-14 napos védettséget biztosít a szőlő számára. A készítmény ezen kívül kedvező környezeti, toxikológiai és öko-toxikológiai tulajdonságokkal is rendelkezik.

Mildicut használatának előnyei:

  • Védi az új hajtásokat
  • Egyedi spóraölő hatás
  • Kiváló esőállóság
  • Zöldítő hatással rendelkezik
  • Hatásos a levélen, biztonságos a fürtön

Mildicut felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelések maximális száma/év  

Két kezelés

közt eltelt

minimális

időtartam

Utolsó kezelés fenostádiuma
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Szőlő

(bor és csemege)

peronoszpóra 1,5 – 4,0 600-1600 2 10 bogyófejlődés kezdetétől

(BBHC 70)

fürtzáródásig

(BBCH 78)

Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján.

A felhasználás nincsen alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ebben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

torma albugós betegség 2,0 – 4,0 400-600 2 10 1 leveles állapottól

(BBCH 11)

gyökérfejlődés végéig

(BBCH 48)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Szőlőben a peronoszpóra elleni védekezést a fertőzésveszélyes időszakban előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges elkezdeni. A kezelés a fertőzés függvényében 10-14 napos időközökkel megismételhető. Fertőzésre hajlamosító körülmények között az engedélyezett nagyobb dózis (4,0 l/ha) kijuttatása indokolt.

Tormában az albugós betegség elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges elkezdeni. A kezelés a fertőzés függvényében 10-14 napos időközökkel megismételhető. Fertőzésre hajlamosító körülmények között az engedélyezett nagyobb dózis (4,0 l/ha) kijuttatása indokolt.

A permetlé mennyiségét a megadott értékhatárokon belül a növények fejlettségéhez és a lombfelület nagyságához és a permetezőgép típusához kell igazítani. A kijuttatáskor törekedni kell a teljes és egyenletes permetlé fedettségére, még a lombozat belsejében is.

Szőlőben a ciazofamid hatóanyag tartalmú és az azonos hatásmechanizmusú (FRAC kód: 21) hatóanyagot tartalmazó készítményekkel végzett kezelések száma egy vegetációs időszakban nem lehet több, mint a peronoszpóra ellen végrehajtott összes kezelés számának a fele, de legfeljebb 4.

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében a készítményt más hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó készítményekkel szerrotációban, alternálva javasolt kijuttatni.

Hatásmechanizmus:

A ciazofamid mitokondriális légzést gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 21).

A dinátrium-foszfonát növényi védekezőképességet stimuláló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: P07).

 

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Szőlő: 21 nap, Torma: 14 nap

Munkaegészségügyi várakozási ideje:  0 nap

Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes
Méhveszélyesség: mérsékelten veszélyes
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

 

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

 

GHS Piktogram:     –

Figyelmeztetés:    –

 

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Mildicut Az Ishihara Sangio Kaisha Ltd., Japán védjegyzett márkaneve

A növényvédő szer gyártója és engedély tuladonosa:ISK Biosciences Europe N.V