Milbeknock

Új hathatós atkaölő készítmény

Általános információk:
Hatóanyag: 9,3 g/l milbemektin
Hatóanyag csoport: IRAC „6”, Glutamát klorid csatorna modulátor hatóanyagcsoport
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC)
Kiszerelés: 0,5 l és 5 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/1415-1/2018. NÉBIH

A Milbeknock hatóanyaga a milbemektin az atkák perifériás idegrendszerére hat. A milbemektin kötődik az idegi membránokhoz, ami fokozza a GABA (gamma-amino-vajsav) felszabadulását. A GABA kötődik a GABA receptor-klorid csatorna komplexhez, ami klorid-ionok beáramlását okozza. A klorid-ionok beáramlása hiperpolarizálja az idegi membránokat, melynek hatására csökken az ingerátvitel. A csökkent ingerátvitel pedig bénulást okoz. A kezelt atkák úgy halnak meg, hogy nem mutatnak semmilyen mozgást vagy megfigyelhető izgalmi állapotot. A kezelés után néhány atka maradhat a leveleken, de azok sem táplálkoznak, majd elpusztulnak. A hatás kifejtése akár 7-14 napig tarthat.

Milbeknock használatának előnyei:

  • Természetes eredetű hatóanyag
  • Taglózó hatás
  • Kontakt és gyomorméreg
  • Minden fejlődési alak ellen hatékony
  • Hosszú tartamhatás

Milbeknock felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító  

 

A kezelések évenkénti maximális száma

 

 

Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)

Kijuttatáshoz szükséges Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Üvegházi és szabadföldi dísznövénytermesztés, dália gumótermesztés
diszfaiskola,
gyümölcsfaiskola
Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae, Tetranychus spp,)
2 14 0,05%

(50 ml/100 liter)

500 – 1200 nincs korlátozva
Szamóca
(szabadföldi és zárt termesztő berendezésben)
sziromlabda állapotig (BBCH 59) és betakarítás után (BBCH 90)
Üvegházi virágtermesztés és cserepes dísznövények Levélaknázó legyek (Liriomyza trifolii, L. huibrensis, L. bryoniae). 2 14 0.1%

(100 ml /100 liter)

500 – 1200 nincs korlátozva
Alma almalevél-aknázómoly (Phyllonorcter blancardella)
Piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi)
2 60 nap 0,05% 500 – 1200 virágzás vége – 60%-os gyümölcsméret
(BBCH 69-76)

Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítmény kontakthatású rovarölő és atkaölő-szer, amely felhasználható zárt termesztő berendezésekben és szabadföldön termesztett virágokon és dísznövényeken, közönséges takácsatka (Tetranychus urticae, Tetranychus spp), és levélaknázó legyek (Liriomyza trifolii, L. huibrensis, L. bryoniae)) ellen. Kétfoltos takácsatka ellen a fertőzés észlelésekor, levélaknázók ellen az első aknák megjelenésekor kell kijuttatni. A kezelés 14 nap elteltével megismételhető.

Gyümölcs és díszfaiskolákban kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae, Tetranychus spp) ellen a fertőzés észlelésekor kell kipermetezni, ami 14 nap elteltével megismételhető.

Dália gumótermesztésben a közönséges takácsatkák megjelenésekor kell védekezni, majd a védekezés 14 nap elteltével megismételhető.

Szabadföldi és zárt termesztő berendezésű szamócában virágzásáig és betakarítás után szabad alkalmazni, valamint szamóca palánta előállítása során a kétfoltos takácsatkák (Tetranychus urticae) első egyedeinek megjelenésekor kell a védekezést végrehajtani.  A permetezés 14 nap elteltével megismételhető.

Almában piros gyümölcsfa-takácsatka ellen a lárvakelés kezdetén, az almalevél-aknázómoly ellen az első kicsi aknák megjelenésekor kell kijuttatni a készítményt.

A készítmény a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Alma: 14 nap 
Szamóca: Előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre, való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos
Méhveszélyesség toxicitás alapján: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: kifejezetten kockázatos
Tűzveszélyességi besorolás: tűzveszélyes folyadék (3. kategória)

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Milbecknock növényvédő szer gyártója a Mitsui Chemicals Crop&Life Solutions, Inc. Japán