Kenja

A Bölcs döntés

Általános információk:
Hatóanyag: 400 g/l izofetamid
Hatóanyag csoport: izofetamid a FRAC „C2” sejtlégzést gátlók csoport tagja (FRAC kód: 7)
Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Kiszerelés: 1 l, 5 l
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/2839-2/2020 NÉBIH

A Kenja hatóanyaga az izofetamid egy új széles spektrumú gombaölő hatással rendelkező molekula, mely számos gombabetegség ellen (szklerotínia, monília, szürkepenész) hatékony.

Egyedülállóan rugalmas molekulaszerkezete egyedi tulajdonságokat kölcsönöz neki, ami megkülönbözteti a hatóanyagcsoport többi tagjától.

Hatásmódját tekintve az izofetamid a kórokozók sejtjébe behatolva a szukcinát-dehidrogenáz (SDHI) enzim működését gátolja a mitokondriumokban. Az SDHI a mitokondriális elektrontranszport lánc kulcsfontosságú enzimje, mely befolyásolja a légzési lánc által termelt energia (ATP) felhasználását a Krebs ciklusban. Az SDHI enzim gátlása a kórokozók elpusztulásához vezet.\

Használatának előnyei:

  • Rugalmas molekula szerkezet segíti a jobb hatékonyságot
  • Gátolja a szürkepenész minden fejlődési stádiumát
  • Kitűnő szelektivitás
  • Gyors esőállóság

Kenja felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító A kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) A kijuttatáshoz szükséges A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szer

(l/ha)

 

víz (l/ha)

 

Cseresznye, meggy, kajszibarack monilíniás virág- és hajtáselhalás 2 9  0,7 l/10000 m2 lombfelület

max. 0,9 l/ha

500-1000 fehér- illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) virágzás végéig (BBCH 69)
Szőlő

(bor és csemege)

szürkepenész 2 21 1,07 l/10000 m2 lombfelület

max. 1,5 l/ha

400-1000 virágzás kezdetétől (BBCH 61) zsendülésig (BBCH 85)

Előírt növényvédelmi technológia

Cseresznyében, meggyben és kajsziban a moníliniás virág- és hajtáselhalás ellen a permetezéseket a fertőzésre hajlamosító körülmények fennállásakor a virágzás időszakában megelőző jelleggel, még a tünetek megjelenése előtt szükséges elvégezni. A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb két alkalommal juttatható ki. Szőlőben (bor-csemege-) a szürkepenész elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel virágzáskor, fürtzáródás előtt közvetlenül, illetve a zsendülés időszakában javasolt elvégezni. A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb két alkalommal juttatható ki.

A készítmény kijuttatását a permetezendő lombfal felületéhez (LFF) (l/m2) igazítsuk. Egyszeri dózisa cseresznyében, meggyben és kajsziban 0,7 liter /10000 m2 LFF, szőlőben 1,07 liter /10000 m2 LFF. Területegységre vetítve az egy alkalommal kijuttatott mennyisége nem haladhatja meg cseresznyében, meggyben és kajsziban a 0,9 l/ha-t és szőlőben az 1,5 l/ha-t.

A kezelt alapterületre vetített lombfal felület kiszámítása az alábbi képlet segítségével végezhető el:

kezelt lombfal felület (m2) = 2 × kezelt lombfal magasság (m) × kezelt alapterület (𝑚2)

sorköz (m)

Az egy hektár alapterületre vetített lombfal felület kiszámításánál a képlet az alábbiak szerint módosul:

kezelt lombfal felület (m2) = 2 × kezelt lombfal magasság (m) × 10000 (𝑚2)

sorköz (m)

A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

A rezisztens kórokozó törzsek kialakulásának megelőzése érdekében a készítményt csak más eltérő hatásmechanizmusú (eltérő FRAC kód), az adott kórokozó ellen alkalmazható hatóanyagot tartalmazó készítménnyel, illetve készítményekkel együtt vagy azokkal váltakozva lehet kijuttatni!

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Cseresznye, meggy, kajszi: előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Szőlő (bor, csemege): 21 nap
Forgalmazási kategória: 500 ml és az alatti kiszerelés esetén:  III. forgalmi kategória
500 ml-nél nagyobb kiszerelés esetén: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra
vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:
Figyelmeztetés:

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Kenja gyártója és a termék tulajdonosa az ISK Bioscineces Europe N.V., Belgium