Katana

Általános információk:
Hatóanyag: 25 % flazaszulfuron
Hatóanyag csoport: flazaszulfuron a HRAC „B” hebicidcsoport tagja
Formuláció: Vízoldható granulátum (WG)
Kiszerelés: 50 g, 200 g, és 1 kg
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/2448-1/2022 NÉBIH.

A Katana hatóanyaga a flazaszulfuron, a szulfonil karbamidok (szulfonyl urea) családjába tartozik. A flazaszulfuron egy szisztemikus hatóanyag, amit a növények a gyökereiken és leveleiken keresztül is felveszik. A pusztulás folyamata lassú, jól látható tünetek a kifejlett növényeken a permetezés után 3 – 4 héttel jelentkeznek.

Használatának előnyei:

  • Széles gyomirtó hatás magról kelő egy- és kétszikű, valamint évelő kétszikű gyomok ellen,
  • Tartamhatás akár az egész tenyészidőszakban,
  • Rugalmas alkalmazási időszak,
  • Szinergista hatás a glifozátokkal.

Katana felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Dózis (g/ha) Víz

(l/ha)

Szőlő
(bor, csemege)
(2 évnél idősebb)
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 150-200 400-500
Vasúti pályatestek 200 400-500
erdészet
(karácsonyfa ültetvény,
erdősítés)
(lucfenyő, ezüstfenyő, kaukázusi
jegenyefenyő, erdeifenyő, törpefenyő)
(3 évesnél idősebb)
150-200 400-500
fekete bodza
(4 évesnél idősebb)
150 400-500

(A feltüntetett dózisok teljes területre vonatkoznak. Sorcsík kezelésnél 1/3 részét kell figyelembe venni!)

Javasolt növényvédelmi technológia

Szőlőben (bor- és csemegeszőlő) 2 évesnél idősebb telepítésben a T4-es életformájú (melegigényes, tavasszal csírázó nyárutói egyéves) kétszikűek tömeges kelésekor, azok 2-4 valódi leveles állapotában, posztemergensen javasolt a készítményt kipermetezni. A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke, és a gyomfajok összetétele határozza meg, a gyomirtó hatás fokozása érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt. Ebben az esetben a kijuttatást az évelő gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások átlagos hossza eléri a 20-25 cm-t, apró szulák (Convolvulus arvensis) esetében a virágzást megelőző időszakban kell elvégezni tapadást fokozó adalékanyag hozzáadásával. A készítmény a szőlő hajtásaira, leveleire jutva fitotoxikus tüneteket okozhat, ezért a kijuttatásnál erre fokozottan ügyelni kell.

Vasúti pályatestek gyomirtására magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen posztemergensen kijuttatva alkalmazható, a gyomok tömeges kelése időszakában, 2-4 valódi leveles állapotukban. A hatásfokozás érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt.

Erdészeti területek (karácsonyfa ültetvények, erdősítések) gyomirtására csak három évesnél idősebb lucfenyő (Picea abies), ezüstfenyő (Picea pungens), kaukázusi jegenyefenyő (Abies nordmanniana), erdeifenyő (Pinus sylvestris) és törpefenyő (Pinus mugo) telepítésekben használható. A készítményt kora tavasszal, a kultúrnövény nyugalmi állapotában, rügyfakadás előtt, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában, posztemergensen kell kipermetezni. A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke, és a gyomfajok összetétele határozza meg.

Fekete bodzában, 4 évesnél idősebb ültetvényben, a kultúrnövény virágzása előtt, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában, posztemergensen kell a készítményt kipermetezni. A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke, és a gyomfajok összetétele határozza meg. A gyomirtó hatás fokozása érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt. A készítmény a fekete bodza hajtásaira, leveleire jutva fitotoxikus tüneteket okozhat, ezért a kijuttatásnál erre fokozottan ügyelni kell.

 

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! Szőlőben, fekete bodzában és erdészeti területeken csak sorkezelés formájában alkalmazható, legfeljebb a teljes terület 30 %-a kezelhető! Vasúti pályatesteken csak részterület kezelés vagy foltkezelés formájában juttatható ki, legfeljebb a teljes terület 30 %-a kezelhető (lokálisan száz folyóméter vágányfelületre számolva).

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: szőlő: 75 nap
fekete bodza, vasúti pályatestek, erdészet: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS Piktogram:

Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Katana Az Ishihara Sangio Kaisha Ltd., Japán védjegyzett márkaneve
A növényvédő szer gyártója és engedély tuladonosa:ISK Biosciences Europe N.V
A Katana azonos a Chikara 25 WG, 46138/2004. FVM számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel