Kamba 480 SL

Gyomirtó permetező szer kukoricában és cirokban

Általános információk:

Hatóanyag: 480 g/l dikamba
Hatóanyag csoport: dikamba: a HRAC „O” aromás karbonsavak hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Kiszerelés: 5 l HDPE kanna
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/4490-2/2018. NÉBIH

Kamba 480 SL hatóanyaga a dikamba a hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül benzoesav-származékok csoportjába tartozik. Magról kelő és évelő kétszikűek ellen használható, valamint jól írtja a 2,4-D és MCPA hatóanyagokra kevésbé érzékeny gyomnövényeket – pl: kamilla, galajis.

A Kamba 480 SL a kijuttatás után felszívódik a gyomnövényében, ahol gátolja az auxin kötések kialakulását, ezáltal a növények a hosszirányú növekedését, rügydifferenciálódását, és virágzását.

Használatának előnyei:

  • Gyorsan felszívódó szisztémikus hatású gyomirtó
  • Jó hatékonysággal alkalmazható számos magról kelő és évelő kétszikű ellen
  • Kiváló partnere más kukorica-herbicideknek
  • Rugalmasan kijuttatható a kukorica és cirok 6 leveles állapotáig

A Kamba 480 SL felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
Kukorica (takarmány) magról kelő kétszikű gyomnövények 0,5 200-300 kultúrnövény 3-6
leveles fejlettsége
(BBCH 13-16)
Cirok

Javasolt növényvédelmi technológia:

Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény kelése után annak 3-6 leveles, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell a kezelést végrehajtani.

Cirokban a kultúrnövény 3-6 leveles (10-20 cm) fejlettségénél kell a készítményt kijuttatni.

Kamba 480 SL hatásspektruma:

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi besorolás:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

 
Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:
Figyelmeztetés: Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!