Figaro 360

Nem szelektív szisztemikus herbicid az egyéves és évelő gyomok irtására

Általános információk:
Hatóanyag: 360 g/l glifozát, ami megfelel 485,8 g/l glifozát izopropil – amin sónak
Hatóanyag csoport: glifozát a HRAC „G” hebicidcsoport tagja
Formuláció: Vízoldható koncentrátum (SL)
Kiszerelés: 5 l, 20 l
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/3213-1/2020.NÉBIH

A Figaro hatóanyaga a glifozát melyet a növény klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A tünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, a kezelt növény elpusztul. Mivel a glifozátok a növényben való mozgása során a szaporító képletekbe is eljut, hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet.

Hatása ennek megfelelően a választott dózis függvényében kiterjed mind a magról kelő, mind az évelő egy- és kétszikűekre.

Használatának előnyei:

  • Nem szelektív szisztemikus herbicid az egyéves és évelő gyomok irtására
  • Kultúrnövények kelése előtt és tarlókezelésre
  • Ugaron lévő területek rekultivációja, rétek és legelők felújítása esetén
  • Szőlőben, gyümölcsösben, lomblevelű és tűlevelű erdészeti kultúrákban is felhasználható

Figaro360 felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító

(cél)

Kezelés ideje Kezelések max. száma Kezelések

közti min. idő

(nap)

Szer

(l/ha)

Víz

(l/ha)

É.V.I.

(nap)

Összes szántóföldi kultúra magról kelő egy- és kétszikű gyomok

Évelő egy- és kétszikű gyomok

vetés előtt 1 2,0-3,0

4,0-6,0

150-300 n.k.
Összes szántóföldi kultúra magról kelő egy- és kétszikű gyomok vetés után a csírázás megindulásáig 1 2,0-3,0 150-300 n.k.
Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek magról kelő egy- és kétszikű gyomok

Évelő egy- és kétszikű gyomok

a gyomnövények

intenzív

növekedésekor

1 2,0-3,0

4,0-6,0

150-300 n.k.
Nem mezőgazdasá­gi területek * totális gyom- és cserjeirtás a gyomnövények

intenzív

növekedésekor

2 60 5,0-6,0 250-300 n.k.
Közterületek ** magról kelő egy- és kétszikű gyomok

Évelő egy- és kétszikű gyomok

a gyomnövények

intenzív

növekedésekor

2 60 2,0-3,0

4,0-6,0

250-300 n.k.
Legelő, gyep totális gyomirtás a gyep feltörését megelőzően 2 60 4,0-6,0 250-300 n.k.
Erdészet

összes fafaj

totális gyom- és cserjeirtás legkésőbb a telepítés előtt 1-2 héttel 1 3,0-5,0 250-300 n.k.
Erdészet

fakitermelés után

sarjhajtások sarjhajtások ellen 2 60 3,5 % töménységben 300-400 n.k.
Szőlő

(min. 3 éves)

magról kelő egy- és kétszikű gyomok

évelő egy- és kétszikű gyomok

hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0

4,0-6,0

150-200 n.k.
Almatermésűek (min. 3 éves) magról kelő egy- és kétszikű gyomok

évelő egy- és kétszikű gyomok

hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0

4,0-6,0

150-200 n.k.
Csonthéjasok (min. 3 éves) magról kelő egy- és kétszikű gyomok

évelő egy- és kétszikű gyomok

hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0

4,0-6,0

150-200 n.k.
Héjas

gyümölcsűek (min. 3 éves)

magról kelő egy- és kétszikű gyomok

évelő egy- és kétszikű gyomok

hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után 2 60 2,0-3,0

4,0-6,0

150-200 n.k.
Őszi búza évelő egy- és kétszikű gyomok 2 héttel

betakarítás előtt

1 4,0-6,0 150-250 14
Őszi és tavaszi árpa évelő egy- és kétszikű gyomok 2 héttel

betakarítás előtt

1 4,0-6,0 150-250 14
Repce magról kelő egy- és kétszikű gyomok

évelő egy- és kétszikű gyomok

60%

magbarnulásnál

1 3,0-4,0 150-250 10

n.k.: Ezen kultúrák esetében élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges, amennyiben a növényvédelmi technológia az engedélyokiratban előírtak szerint történik.

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja!

Javasolt növényvédelmi technológia:

Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3 %-nál kevesebb szerves anyag tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható. Tarlókezelésre évelő gyomnövények ellen tarlóhántás után azok 15-30 cm-es nagyságakor kell kijuttatni a készítményt. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a vegetatív szaporítóképletek feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.

Művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek kezelésére évente egyszer használható totális gyomirtás céljából, a gyomok intenzív növekedése idején.

*Nem mezőgazdasági területeken: utak, útpadkák, vasúti pályatestek, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, vízzel nem borított csatornák, árokpartok, valamint ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja. A készítményből az egy évben összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg a 12.0 l/ha-t. Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására a készítmény nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen használható.

**Közterületen a permetezés az éjszakai időszakban (22-04 óra között) végezhető.

A kezelés szempontjából közterületnek minősül a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ide értve pl. a parkokat, köztereket, parkolókat, gyalogos közlekedésre használt utakat, temetőket.

A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!

Bölcsődék, óvodák, iskolák, játszóterek és egészségügyi intézmények területén a kezelés nem megengedett!

Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően.

Erdészeti területeken felhasználható a vágásterületek kezelésére legkésőbb az erdőtelepítés előtt 1-2 héttel kijuttatva. Bármely fafaj telepítése előtt használható gyom- és cserjeirtásra. Olyan növények esetén, amelyek termése fogyasztásra kerülhet (pl. szeder, málna, áfonya, bodza) a kezelést virágzás előtt, vagy a gyümölcsök leszedését vagy a gyümölcshullást követően lehet elvégezni. Ettől eltérő időpontban való kezelés esetén biztosítani kell, hogy a termés nem kerül fogyasztásra. Vadon termő gyógynövények esetén biztosítani kell, hogy a kezelést követően nem kerülnek begyűjtésre.

Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5 % koncentrációban alkalmazható. Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban. Csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetezés-technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ősszel elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.

Őszi búzában, őszi és tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, apró szulák, stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.

Repcében betakarítás előtti gyomirtásra a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becő szint középső harmadában a magvak legalább 60 %-a barna színű, a becők ekkor még zöldek.

Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.

Hidastraktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: 0,5 és 1 literes kiszerelés: III. forgalmi kategória
1 liter feletti kiszerelés: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

 

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:

Figyelmeztetés:

 

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

 

A Figaro 360 gyomirtó permetezőszer azonos a 6300/2199-1/2020. NÉBIH számon engedélyezett
Barclay Gallup Biograde 360 gyomirtó permetezőszerrel