Cymbal 45 WG

Gombaölő permetezőszer szőlőben és burgonyában

Általános információk:
Hatóanyag: 450 g/kg cimoxanil
Hatóanyag csoport: cimoxanil a FRAC „U” hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: Vízoldható granulátum (WG)
Kiszerelés: 0,5 kg, 1 kg
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 04.2/1398-1/2012. MgSzHK

A Cymbal 45 WG hatóanyaga a cimoxanil a ftálimidek csoportjába tartozik. A készítmény gyorsan felszívódik a növényekben, ami miatt jó az esőállósága. Megelőző és gyógyító hatású gombaölő készítmény. Európa számos országában alkalmazzák sikeresen elsősorban a peronoszpóra-félék családjába tartozó kórokozók ellen.

Használatának előnyei:

  • Gyógyító hatással rendelkezik
  • Gyorsan felszívódik, ezáltal jó az esőállósága
  • Jól keverhető
  • Megerősíti a preventíven ható készítményeket az erősebb fertőzések esetében is

Cymbal 45 WG felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges Kezelésekmaximális száma Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap) Utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
szer (kg/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Szőlő peronoszpóra, orbánc 0,25 600-1200 3 7 3. levél kiterülésétől  -kisleveles állapot (BBCH 13) zsendülésig (BBCH 85)
Burgonya burgonyavész, alternária 0,25 400-600 3 7 két leveles állapottól (BBCH 12) gumóképződés kezdetéig (BBCH 40)
Kiskultúrás felhasználás (1107/2009 EK rendelet 51-es cikk szerint)

A felhasználás nincs alátámasztva EPPO IV zónás biológiai hatékonysági és növény szelektivitási vizsgálatokkal

Paradicsom (szabadföldi) Fitoftórás betegség (paradicsomvész)alternáriás betegség 0,2-0,25 400-1200 3 7 két leveles állapottól

(BBCH 12) teljes érésig

(BBCH 89)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Szőlőben (bor és csemege) az orbánc elleni első kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel rövidhajtás állapotban indokolt elvégezni. A peronoszpóra elleni védekezést szintén megelőző jelleggel, a virágzás, illetve a fürtnövekedés időszakára szükséges időzíteni. A kezelések a fertőzési nyomástól függően 7-10 napos időközökkel megismételhetők. Fertőzésre hajlamosító körülmények fennállásakor a rövidebb permetezési forduló (7 nap) alkalmazása indokolt.

Burgonyában a készítményt a fitoftórás betegség (burgonyavész) és az alternáriás betegség ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges kijuttatni a tenyészidőszak első felében. A kezeléseket a fertőzésveszély függvényében 7-10 naponként célszerű megismételni. Fertőzésre hajlamosító körülmények fennállásakor a rövidebb (7 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott.

Szabadföldi paradicsomban a fitoftórás betegség (paradicsomvész) és az alternáriás betegség elleni kezeléseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges elvégezni. A kezelések 7-10 napos időközökkel megismételhetők, a fertőzési viszonyok függvényében. Fertőzésre hajlamosító körülmények fennállásakor a nagyobb dózis (0,25 l/ha) és a rövidebb (7 nap) permetezési forduló betartása indokolt.

A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a lombozat nagyságától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetlé fedésre, még a lombozat belsejében is.

A készítménnyel végzett kezelések előtt és után is a kórokozók ellen eltérő hatásmechanizmussal rendelkező hatóanyagokat tartalmazó gombaölő szer kijuttatása szükséges. A más hatásmechanizmusú készítményekkel szerrotációban, alternálva történő kijuttatás szintén javasolható.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Szőlő: 28 nap
Burgonya: 7 nap
Paradicsom: 3 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

 

GHS Piktogram:

Figyelmeztetés:                                            Figyelem

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!