Botiga

Egyedi hatóanyag tartalmú gyomirtó permetezőszer kukoricában

Általános információk:
Hatóanyag: 300 g/l piridát + 90 g/l mezotrion
Hatóanyag csoport: piridát a HRAC „C” fenil-piridazon hatóanyagcsoport tagja, a mezotrion a HRAC “F” triketonok hatóanyagcsoport tagja
Formuláció: olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)
Kiszerelés: 5 literes HDPE flakon
Eltarthatóság: 3 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: .6300/699-1/2021 NÉBIH

A Botiga két hatóanyag (piridát, mezotrion) gyári kombinációját tartalmazó korszerű OD formulációval rendelkező posztemergens kukorica gyomirtószer. A piridát a gyakorlatban használt hatóanyagokétól eltérő hatásmechanizmussal rendelkezik. Ennek köszönhetően valódi segítséget jelenthet a kukorica termesztők számára. A piridát sem szisztémikus sem talajon keresztüli hatással nem rendelkezik. Lipofil tulajdonságának köszönhetően viszont gyorsan és könnyen behatol a kutikulába, de tovább nem mozog a növényen belül. A permetezést követően a gyomnövények látványos hervadásnak indulnak. A levél szélétől kezdődően beszáradnak és a gyomnövény pusztulása hamarosan bekövetkezik. Kukoricában 6 leveles állapotáig javasoljuk a kijuttatását, 2-4 leveles fejlettségű egynyári kétszikűek ellen. A Botiga nagyon jól írtja a libatop-féléket a disznóparéj-féléket, porcsin keserűfüvet, csattanó maszlagot, selyemmályvát és a parlagfüvet is. Nagyon jó a hatással rendelkezik néhány mostanában felszaporodó gyomnövény ellen, mint az egynyári szélfű vagy a varjúmák.

A kombinációban lévő mezotrion pedig talajon keresztüli tartamhatást biztosít számos magról kelő kétszikű ellen, a megfelelő bemosó csapadék függvényében.

A BOTIGA Használatának előnyei:

  • Beilleszthető minden gyomirtási stratégiába
  • Gyors hatás (7-10 nap)
  • Széles gyomspektrum
  • Jó hatás nehezen írtható gyomok esetében (pl: mandulapalka)
  • Szelektív a kukoricára (takarmány, csemege)
  • Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag (Rezisztencia menedzsment)

A Botiga felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Kezelések maximális száma Két kezelés között eltelt idő (nap) Dózis

(l/ha)

Permetlé (l/ha) Kezelés ideje

(fenológiai állapot szerint)

Kukorica (takarmány, csemege) magról kelő kétszikű gyomnövények, 1 0,67-1,0 200-300 2 leveles állapottól 6 leveles állapotig (BBCH 12-16),

Előírt növényvédelmi technológia:

Kukoricában (takarmány, csemege) a készítményt a kultúrnövény kelése után (posztemergensen), annak 2-6 leveles a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségekor kell kijuttatni. Felhasználható egyszeri kezelésben 0,67-1,0 liter/ha dózisban, vagy osztott kezelés formájában 0,5+0,5 l/ha mennyiségben. Osztott kezelés esetén a két kezelés időpontja között 7-21 napnak kell eltelnie.

Csemegekukoricában a készítmény használatára vonatkozóan a felhasználás előtt a fajtafenntartó véleményét is ki kell kérni.

A permetezés során kerülni kell az átfedést, mert dupla dózis kijuttatása után a kultúrnövényen átmeneti fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek. A permetezést 250-300 mikronos cseppmérettel, 2 bar nyomással kell végrehajtani.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően ősszel őszi kalászosok és őszi káposztarepce vethetők.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követő tavasszal, amennyiben a talaj pH értéke 6-nál alacsonyabb, cukorrépa, pillangós növények, burgonya valamint levélzöldségek nem vethetők.

Extrém száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát. Ha a készítménnyel kezelt kultúrnövény kipusztul, akkor a kezelt területre azonnal kukorica vethető, vagy 20 cm mély szántás után tavaszi árpa.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy, osztott kezelés esetén két alkalommal használható fel!

25 °C feletti hőmérsékleten tilos kezelni, a fokozott fitotoxicitási veszély miatt.

Botiga gyomspektruma

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 300 mg/ttkg ≤ LD50 ≤ 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram 
Figyelmeztetés  Veszély

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Botiga a Certis Belchim BV Hollandia bejegyzett márkaneve