Bazoka 750 WG

Rugalmasan felhasználható gyomirtó permetezőszer kalászosokban

Általános információk:
Hatóanyag: 750 g/l tribenuron-metil
Hatóanyag csoport: tribenuron-metil: HRAC „B” hebicid csoport tagja
Formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG)
Kiszerelés: 100 grammos HDPE flakon
Eltarthatóság: 2 év eredeti csomagolásban
Engedélyszám: 6300/3195-2/2020. NÉBIH

A Bazoka – hatóanyaga a tribenuron-metil – levélen és gyökéren keresztül is felszívódó, a növényben szisztemikus mozgó gyomirtó szer. A hajtások és gyökerek apikális merisztéma szöveteibe bejutva, gátolja a növények fejlődését, mely végül a kezelt gyomnövények pusztulását okozza.

A gyomok fejlődése a kijuttatástól számított néhány óra elteltével leáll, az első látható tünetek 6-11 nap múlva válnak láthatóvá a klimatikus viszonyok alakulásától függően. A gyomok teljes elpusztítása a gyomirtó szer alkalmazását követő 15-25 napon belül megtörténik.

Használatának előnyei:

  • Rugalmas tavaszi felhasználhatóság
  • Magról kelő kétszikűek széles köre ellen hatékony
  • Jól kombinálható más készítményekkel
  • Gyorsan felszívódik a gyomnövényekbe

A Bazoka felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító Dózis

(g/ha)

Permetlé (l/ha) Kezelés ideje

(fenológiai állapot szerint)

őszi és tavaszi

kalászosok (őszi búza, tavaszi búza,

őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé)

magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat (Cirsium arvense) 10-20 200-300 bokrosodás kezdetétől zászlós levél megjelenéséig

(BBCH 21-37),

zab esetében 2 nóduszos fejlettségig (BBCH 21-32)

Előírt növényvédelmi technológia:

Őszi és tavaszi kalászosokban (őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) a készítményt tavasszal a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől (őszi kalászosokban a fagyok megszűnését követően), a zászlós levél megjelenéséig (zab esetében 2 nóduszos fejlettségig) kell kijuttatni 10-20 g/ha-os dózisban. A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza meg. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre, ragadós galaj (Galium aparine) esetében annak 2-3 levélörvös állapotában van a kezelés optimális időpontja. Mezei acat (Cirsium arvense) ellen a gyomnövény tőlevélrózsás állapotában kell a kezelést végrehajtani. 2-4 valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.

Normál vetésváltás esetén a kezelt kalászos betakarítását követően ugyanabban az évben kalászosokat, továbbá 3 hónap után lóbabot és őszi káposztarepcét szabad vetni.
A kezelést követő évben bármilyen kultúra termeszthető.
A kultúrnövény kipusztulása esetén a kezelés után 3 hónapon belül csak kalászos kultúrnövény vethető.

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírás szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges
Forgalmazási kategória: I. forgalmi kategória
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján