Badge SC

Új és egyedi réztartalmú gombaölőszer két különböző rézvegyülettel. 

Általános információk:

Hatóanyag:               236,64 g/l rézhidroxid + 239,36 g/l rézoxiklorid

(készítményben lévő tiszta fémréz mennyisége 272 g/l)

Formuláció:               Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Kiszerelés:                  1 l és 5 l,

Eltarthatóság:            2 év eredeti csomagolásban

Engedélyszám:         6700/29-1/2023 NÉBIH

A korszerű gyártási technológiának köszönhetően a Badge SC-ben egyedülálló módon két különböző réz-sói (réz-oxiklorid és réz-hidroxid) találhatóak, melyek egymás hatását kiegészítve biztosítanak preventív védelmet. Gombaölő hatása mellett baktériumos betegségek ellen is fel lehet használni.

A folyékony szuszpenzió koncentrátum (SC) megkönnyíti a permetlé készítését. Hatásspektruma széles, számos betegség ellen nyújt megfelelő védelmet. Ökológiai gazdálkodásban is felhasználható.

Badge SC növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító A kezelések maximális száma Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap) Dózis
(l/ha)
Permetlé
(l/ha)
Az utolsó kezelés fenostádiuma
Szőlő peronoszpóra, orbánc 7 7 1,3-1,8 virágzásig 400-500 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) bogyó színeződésig (BBCH 83)
1,8-2,6
virágzás után
500-1000
Almatermésűek
(alma, körte, birs, naspolya)
ventúriás
varasodás
6 14 2,6 700-1000 levélrügy duzzadás
végétől
(rügypattanás előtt közvetlenül)
(BBCH 03)
teljes virágzásig
(BBCH 65)
2 3,0 700-1500 levélhullás
kezdetétől (BBCH
91)
teljes lombhullásig
(nyugalmi állapot)
(BBCH 97)
tűzelhalás 2 7 3,0 700-1500 levélrügy duzzadás
végétől
(rügypattanás előtt közvetlenül)
(BBCH 03)
teljes virágzásig
(BBCH 65)
gombás és
baktériumos eredetű
ágelhalások
2 14 3,0 1000-1500 levélhullás
kezdetétől (BBCH
91)
levélrügy duzzadás
végéig
(rügypattanás előtt
közvetlenül)
(BBCH 03)
Csonthéjasok
(őszibarack,
nektarin,
kajszibarack,
szilva,
cseresznye,
meggy)
moníliás betegség
tafrinás betegség
sztigminás betegség
(levéllyukacsosodás)
egyéb gombás és
baktériumos
ágelhalás
4 14 3,6-4,0 1000-1500 levélsárgulás
kezdetétől (BBCH
91) virágrügyek
megjelenéséig
(BBCH 55)
Burgonya burgonyavész 6 7 2,5-3,0 600-800 a főhajtáson az 5.
levél kibomlásától
(BBCH 15)
bogyóérésig
(BBCH 85)
Lágyszárú dísznövények, fásszárú dísznövények

(szabadföldi és hajtatott)

peronoszpóra, cerkospórás levélfoltosság, antraknózis (kolletotrihumos betegség), rozsda,

baktériumos betegségek

6 7 2,8 600-1000 az első tünetek
megjelenésétől
Komló peronoszpóra 3 7-14 4,0-5,5 1000-2000 indanövekedéstől
(BBCH 39)
tobozok

Házikerti dózis:

  • Szőlőben 20-30 ml/10 l víz
  • Almatermésűekben 25-30 ml/10 l víz
  • Csonthéjasokban 30-40 ml/10 l víz
  • Burgonyában és dísznövényekben 25-30 ml/10 l víz

Az évente hektáronként kijuttatott fémréz mennyisége nem haladhatja meg a 4000 g-ot!

Előírt növényvédelmi technológia:

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

 

Szőlőben (bor és csemege) peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva kell védekezni. A permetezést általában a hajtások 20-25 cm-es állapotában javasolt megkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint, 7-10 naponként célszerű megismételni. Virágzást követően a nagyobb dózis használata a kórokozó számára kedvező körülmények között javasolt. Orbánc ellen a készítményt 3-4 leveles állapottól, a továbbiakban pedig a peronoszpóra elleni kezelésekkel egybekötve ajánlott kijuttatni. A vegetációs időszak első felében végzett kezeléseknél tekintettel kell lenni a termesztett szőlőfajta rézérzékenységére. Szerves hatóanyag-tartalmú készítmények kijuttatását követően a gombaölő szer kisebb dózisát permetezzük ki.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a varasodás elleni a kezeléseket közvetlenül rügypattanás előtti állapottól javasolt megkezdeni és csapadékos időjárásban 2 hetes gyakorisággal megismételni. Körtében a fás részeken történő áttelelés megakadályozása céljából a kezeléseket célszerű a levélhullás kezdetétől folytatni. A baktériumos fertőzések elleni permetezés elvégzése először 80-100%-os lombhulláskor, majd rügypattanás idején javasolt. Fertőzésre hajlamosító körülmények között a készítményt a virágzás kezdetekor is indokolt kipermetezni. Nyugalmi időszakban a készítményt nagy permetlé mennyiséggel, lemosásszerűen javasolt kipermetezni. A készítmény használatakor figyelembe kell venni a termesztett fajta rézérzékenységét. A fajtaérzékenységgel kapcsolatban további információt a termék forgalmazója szolgáltat.

Csonthéjasokban (őszibarack, nektarin, kajszi, szilva, cseresznye, meggy) a betegségek ellen a permetezést ősszel, 20-50%-os levélhulláskor javasolt elvégezni, majd 75-100%-os lombhullásban megismételni. Tavasszal, rügyfakadást követően a virágrügyek megjelenéséig szintén indokolt a védekezés végrehajtása. Az őszi, illetve a nyugalmi időszakban végrehajtott kezeléseket a nagyobb dózissal, nagy permetlé mennyiséggel javasolt elvégezni. Rügypattanás időszakában a kisebb dózis kijuttatása lehetséges. A készítmény használatakor figyelembe kell venni a termesztett fajta rézérzékenységét. A fajtaérzékenységgel kapcsolatban további információt a termék forgalmazója szolgáltat.

Burgonyában burgonyavész (fitoftórás betegség) ellen a permetezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdeni, majd a fertőzés alakulásától függően 7-12 naponként javasolt megismételni. Fertőzésveszélyes időszakban a nagyobb dózis kijuttatása indokolt.

Dísznövényekben a baktériumos és gombás eredetű betegségek ellen a készítménnyel végzett állománypermetezést megelőző jelleggel kell elvégezni. A kezelés előtt az esetleges növénykárosító hatás elkerülése érdekében próbapermetezés elvégzése javasolt.

Komlóban peronoszpóra ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, szükséges védekezni. A permetezéseket fertőzési veszélyhelyzettől függően 7-14 naponta javasolt megismételni. A dózist a kezelendő lombfelület méretéhez szükséges igazítani.

A felhasznált vízmennyiséget a lombozat nagyságához illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Mindig törekedni kell az egyenletes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.

A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:

Kultúra Élelmezés-egészségügyi várakozási idő (nap)
Szőlő, 21 nap
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)

Csonthéjasok

(őszibarack, nektarin, kajszibarack,

szilva, cseresznye, meggy), Dísznövények

előírás szerinti

felhasználás esetén nem

szükséges

Burgonya, 7 nap
Komló 14 nap

Munkaegészségügyi várakozási ideje:

Kultúra Munkaegészségügyi várakozási idő (nap)
Szőlő, 19 nap
Csonthéjasok

(őszibarack, nektarin, kajszibarack,

szilva, cseresznye, meggy)

4 nap
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) 1 nap
Dísznövények, burgonya, komló 0 nap (száradásig)

Forgalmazási kategória:   I. forgalmi kategória

Légi kijuttatás:   Nem engedélyezett

Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos
Méhveszélyesség toxicitás alapján*: mérsékelten veszélyes
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*: mérsékelten kockázatos
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram

Figyelmeztetés: Figyelem


Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A Badge SC gyártója és az engedély tulajdonosa: Isagro S.p.A. (Olaszország)